STYRELSEN

Bygdegården sköts av en ekonomisk förening och dess styrelse.
Styrelsen arbetar omsorgsfullt för att säkerställa att vi möter medlemmarnas och föreningens behov. Vi strävar efter transparens och öppenhet i allt vi gör och uppmuntrar aktivt deltagande och feedback från våra medlemmar.


Styrelsen sammanträder regelbundet, minst en gång i månaden, för att diskutera föreningens verksamhet, planera framtida initiativ och adressera medlemmarnas frågor och förslag. 

Observera att vi tar en paus under sommarmånaderna juli och augusti för att återkomma med ny energi och fokus inför hösten.


Ditt engagemang och dina idéer är viktiga för oss. Om det finns något specifikt du önskar att styrelsen ska ta upp eller om du har förslag som kan gynna föreningen, tveka inte att nå ut till oss. Vi välkomnar alla former av kommunikation - vare sig det är ett personligt brev som du lämnar i bygdegårdens postlåda eller ett mail till styrelsen@tandsbynsbygdegard.se. Din input är ovärderlig för vårt gemensamma arbete och hjälper oss att växa och utvecklas tillsammans.


Tack för att du bidrar till vår förenings framgång och gemenskap. Vi ser fram emot att höra från dig!

Styrelsen

KASSÖR

Madelene Lindberg

LEDAMOT

Sara Ljungberg

SUPPLEANT

Ronny Kjellin Boije

SUPPLEANT

Sandra Eriksson Qvist