BYGDEGÅRDEN

Historia

Tandsbyn, känt som ett järnvägssamhälle likt många andra i Jämtlands län, bär på en rik historia som sträcker sig tillbaka till när Inlandsbanan introducerades. När järnvägen kom, växte ett stationssamhälle fram, även om utvecklingen initialt var långsam. 

Inte långt från spåren, norr om det ursprungliga Tand, började affärsverksamheter och samhällsliv långsamt forma ett levande samhälle.


Under 1930-talet blev Tandsbyn mer etablerat med tillkomsten av både en skola och en bygdegård, vilket bidrog till samhällets växande. Mot slutet av 1940-talet hade befolkningen vuxit till ungefär 200 personer, och samhället kunde stoltsera med en mängd olika verksamheter, från industriella företag till lokala bagerier. 


1950-talet såg ytterligare utveckling när ett hyreshus byggdes för att motverka bostadsbristen, vilket även inkluderade en småkyrka. Från 1960-talet till 1980-talet expanderade Tandsbyn ytterligare med tillkomsten av villabebyggelse, vilket bidrog till samhällets charm och karaktär.


Denna utveckling har format Tandsbyn till den trivsamma ort det är idag, där historia möter framtid.

Renovering

Tack vare ett ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Östersund har vi lyckats genomföra en efterlängtad isolering av vinden på vår bygdegård. Effekterna är redan märkbara med förbättrad värmehållning, och vi förväntar oss ännu större skillnad när vinterns köld gör entré. Ett stort tack riktar vi till Energon AB i Östersund för deras skickliga arbete, samt Länsstyrelsen för det ekonomiska stödet som gjorde projektet möjligt.


För att ytterligare förbättra värme ekonomin har vi också utökat vår bergvärme kapacitet med två nya borrhål på 150 meter vardera. Denna investering börjar nu ge resultat, och bygdegården känns betydligt varmare och mer välkomnande. Vi vill återigen framföra vårt tack till Länsstyrelsen för deras bidrag och stöd i dessa förbättringsarbeten!