STYRELSE

Styrelsen träffas minst en gång i månaden med uppehåll under juli och augusti.

Vill Du att styrelsen ska lyfta något?

Ta kontakt med någon ur styrelsen, skriv en rad och lägg den på bygdegårdens postlåda

eller skicka ett mail till:

styrelsen@tandsbynsbygdegard.se

Ordförande

P-A Berglin

Kassör

Mildred Näsström

Ledamöter

Kenth Eriksson

Sandra Qvist

Birgitta Berglin

Anette Eriksson

Monica Qvist

Suppleanter

Roland Persson

Linda Gillberg

Mats Olofsson

Berit Kristensson

P-A Lindstedt

Johanna Gillberg

Birgitta Olofsson.