top of page

STYRELSE

Styrelsen träffas minst en gång i månaden med uppehåll under juli och augusti.

Vill Du att styrelsen ska lyfta något?

Ta kontakt med någon ur styrelsen, skriv en rad och lägg den på bygdegårdens postlåda

eller skicka ett mail till:

styrelsen@tandsbynsbygdegard.se

Ordförande

Sandra Eriksson Qvist

Vice ordförande
Alexander Almström

Kassör

Diana Garber

Ledamöter

Diana Garber
Sebastian Gustafsson
Alexander Almström
Jörg Garber

Suppleanter

Annie Myhr
Maria Olofsson
Kristina Svensson
Emma Nordin
Linda Gillberg

bottom of page