top of page

STYRELSE

Styrelsen träffas minst en gång i månaden med uppehåll under juli och augusti.

Vill Du att styrelsen ska lyfta något?

Ta kontakt med någon ur styrelsen, skriv en rad och lägg den på bygdegårdens postlåda

eller skicka ett mail till:

styrelsen@tandsbynsbygdegard.se

logo630.jpg

Ordförande

Sandra Eriksson Qvist

Vice ordförande
Alexander Almström

Kassör

Diana Garber

Ledamöter
Diana Garber
Sebastian Gustafsson
Alexander Almström
Annie Myhr

Suppleanter
Therese Panhed
Maria Olofsson
Kristina Svensson
Linda Gillberg

Jörg Garber

bottom of page