Tandsbyns Bygdegård

Main menu:


Priser

________________________________Ej Medlem ________Medlem

Stora salen med kök:________________1800:-___________1350:-

Kyrksalen med kök:__________________840:-____________630:-

Serveringen med kök:_______________ 1200:-____________900:-

Hela bygdegården (ej kyrksal): ________2400:-___________1800:-

Hela bygdegården (inkl. kyrksal) :______3000:-___________2250:-

Bakstuga med ved:___________________400:-____________300:-

 

Endast till medlem:

Hyra av bord : 50:-/st

Hyra av stol : 15:-/st