Tandsbyns Bygdegård

Main menu:


Styrelsen

Då har Bygdegården avslutat sitt årsmöte den 27/2-17 och så här ser den nya styrelsen ut:

Ordförande- P-A Berglin

Kassör – Mildred Näsström

Ledamöter – Kenth Eriksson, Sandra Qvist, Birgitta Berglin, Anette Eriksson, Monica Qvist.

Suppleanter- Roland Persson, Linda Gillberg, Mats Olofsson, Berit Kristensson, P-A Lindstedt, Johanna Gillberg, Birgitta Olofsson.